Kavels en grondprijzen

Een 24 karaats vestigingsplaats voor bedrijven

Uitgifteprocedure

Uw bedrijf bouwen op toplocatie Gouwe Park is een goede investering voor de toekomst. Misschien heeft u al een perfecte plek uitgekozen en ziet u uw gebouw al voor u, tussen groen en water. Voordat het zover is, zijn er vier stappen volgens de uitgifteprocedure te nemen.

Stap 1 - Reserveren kavel

De eerste, belangrijke stap in het uitgifteproces is de reservering van een geschikte kavel voor een bepaalde periode. Deze reservering is vooralsnog onbetaald.

Stap 2 - Opstellen voorlopig ontwerp

Kandidaten dienen, binnen de afgesproken periode, een voorlopig ontwerp voor hun bouwplan en terreininrichtingsplan op te stellen. De stedenbouwkundige van het bedrijvenschap bekijkt of dit voorlopig ontwerp voldoet aan de criteria in het bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan. Voldoet het voorlopig ontwerp op alle punten? Dan kan de koopovereenkomst worden opgemaakt.

Stap 3 - Grondverkoop

Het Dagelijkse Bestuur besluit tot verkoop van de grond. De gemeente Zuidplas is verantwoordelijk voor de afgifte van de benodigde omgevings- en milieuvergunningen.

Stap 4 - Bouwfase

De kavel is verkocht, de juridische levering bij de notaris is rond en de benodigde vergunningen zijn afgegeven. Gefeliciteerd! Nu is het moment gekomen waarop kan worden gestart met de bouw en de terreininrichting.

Voor de kopers en aannemers is een informatiebulletin met richtlijnen, eisen en nuttige adressen beschikbaar via het bedrijvenschap.

Informatie uitgifte kavels

Mevrouw J.A.A. van Dijken-Bron

Bereikbaar via:

T: 0182-588646

E: gouwepark@gouda.nl