Gouwe park

Omsloten door de rijkswegen A20 en A12, even ten westen van Gouda, is op initiatief van het Bedrijvenschap Regio Gouda ca. 65 ha bedrijventerrein ontwikkeld

Introductie

Organisatie

Het Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG) is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas samenwerken. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur bestaan uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders van deze drie gemeenten.

De directie coördineert en stuurt -onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het bedrijvenschap- alle werkzaamheden voor de ontwikkeling en de grondverkoop van Gouwe Park aan. De directeur geeft leiding aan de disciplines civiel-techniek, stedenbouwkunde, beheer, financiën en grondverkopen. De administrateur/controller houdt zich bezig met alle financiële zaken.

Algemeen Bestuur
Gemeente Gouda: Dhr. M. Bunnik en Dhr. R.A. Tetteroo
Gemeente Waddinxveen: Dhr. M. Kortleven en Mevr. C.J.M. Schippers
Gemeente Zuidplas: Dhr. J.F. Weber (voorzitter) en dhr. J. Hordijk
Secretaris: Mevr. M. Kuipers

Dagelijks Bestuur
Gemeente Gouda: Dhr. M. Bunnik
Gemeente Waddinxveen: Dhr. M. Kortleven
Gemeente Zuidplas: Dhr. J.F. Weber (voorzitter)
Secretaris: Mevr. M. Kuipers

BRG
Directie: Dhr. R. Ihataren
Administratie: Dhr. H.T.A. de Jong
Grondverkoop: Mevr. J.A.A. van Dijken-Bron


Organisatie

Het Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG), opgericht in 1996, is een zelfstandige organisatie van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.