Kavels en grondprijzen

Titel

Oppervlakte: m2

Bekijk kavel
A5 A30 A30 A26 C2g C2e C2f C2d C2c C3c C3d / C3e C3b D25 - A27C D25 - A27C C3a C2A

Vanaf de rijksweg A12 is de autoboulevard op het Gouwe Park goed te zien. Echt een blikvanger. Ook andere bedrijven komen prominent in beeld. Zij liggen dan ook op de zogenaamde zichtlocaties. Weer andere bedrijven vinden het belangrijk direct vanaf de hoofdontsluitingsweg bereikbaar te zijn. Gouwe Park is ontwikkeld in drie fasen en bevat verschillende soorten kavels.

Fase 1

Dit deel aan de zuidzijde bestaat uit 30 hectare. Inmiddels is een groot deel van de grond in dit gebied verkocht. De kavels in deze fase hebben geen grondverbetering of stabilisatie ondergaan. Wanneer u als koper de grond van het buitenterrein zelf verbetert of onderheit, krijgt u van het bedrijvenschap een bijdrage van € 50 per m² voor dat deel van de kavel dat niet wordt bebouwd.

Fase 2

Dit deel bestaat uit circa 10 hectare. De grond van deze kavels is wel voorbelast. Het voordeel is dat hier direct kan worden gebouwd en het buitenterrein kan worden ingericht.

Fase 3

In 2017 zijn deze kavels bouwrijp gemaakt (o.a. aanleg (toegangs)wegen, trottoirs, riolering). Eind 2017 is een aanvang gemaakt met woonrijp maken van de midden eilanden : aanleggen groen, kabels en leidingen, lichtmasten. Deze werkzaamheden worden medio 2018 afgerond. Kijk hier voor de overzichtskaart met beschikbare kavels.Grondprijzen

DeelgebiedPrijs per m²
Zichtzone (rijksweg + N207)€ 265,=
Middengebied€ 248,=

Informatie uitgifte kavels

Mevrouw J.A.A. van Dijken-Bron

Bereikbaar via:

T: 0182-588646

E: gouwepark@gouda.nl