Gouwe park

Omsloten door de rijkswegen A20 en A12, even ten westen van Gouda, is op initiatief van het Bedrijvenschap Regio Gouda ca. 65 ha bedrijventerrein ontwikkeld

Introductie

Bestemmingsplan

Regels voor het bouwen op Gouwe Park vindt u in het bestemmingsplan. In dat plan kunt u ook lezen wat er met de ruimte en de gronden op Gouwe Park mag gebeuren. De kwaliteit van de bebouwing en de ruimte wordt door het bestemmingsplan gegarandeerd en versterkt.  

Bouwplannen worden  aan de hand van de regels van het bestemmingsplan  getoetst. Het gaat dan bijvoorbeeld onder andere over maximale bouwhoogtes, bebouwingspercentage van de kavels en de afstand van gebouwen tot de perceelgrenzen.

Klik hier voor het bestemmingsplan.

Kavels en grondprijzen

Een 24 karaats vestigingsplaats voor bedrijven

Agenda

23 juni 2021

Vergaderschema Algemeen Bestuur

Aanvang: 13:30

Op woensdag 23 juni 2021 vindt de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel en de aanvang is om 13:30 uur.