Kavels en grondprijzen

Een 24 karaats vestigingsplaats voor bedrijven

Beeldkwaliteit

Hoogwaardige visuele kwaliteit

In Gouwe Park spelen water en groen een belangrijke rol. Het landschap van de Zuidplaspolder met lange, smalle sloten en bredere tochten was de basis voor de vormgeving van het Gouwe Park. Langs bijna alle bedrijfsstraten liggen sloten, uitmondend in de brede tocht. Gouwe Park past zo perfect in het ruimtelijke beeld van het landschap. Het contrast tussen het natuurlijke groen, het water, de wegen en bedrijfsgouwen geeft Gouwe Park een uniek karakter

Beeldkwaliteitplan

Om dat karakter in stand te houden is er een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beschrijft in grote lijnen de gewenste kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van Gouwe Park. Voor ontwerpers en (toekomstige) eigenaren van terreinen en gebouwen op het bedrijventerrein is het een praktisch hulpmiddel. In het beeldkwaliteitplan staan eisen, richtlijnen en adviezen over gebouwen, inrichting van bedrijfspercelen en de inrichting van de openbare ruimte. Met deze kwaliteitseisen zorgen we samen voor een hoogwaardig, duurzaam en representatief Gouwe Park.

Kijk hier voor het beeldkwaliteitplan.

Interesse?

Voor vragen over het bestemmings- en beeldkwaliteitplan kunt u terecht bij de gemeente Zuidplas, bereikbaar via 0180-330300

Bestemmingsplan

Omsloten door de rijkswegen A20 en A12, even ten westen van Gouda, is op initiatief van het Bedrijvenschap Regio Gouda ca. 65 ha bedrijventerrein ontwikkeld

Lees verder